Lotte Palsteen

Terapi

Terapi

kvindelivsgladJeg arbejder med en meget nænsom terapiform, der tilpasses dig, dit tempo og dine grænser.

Jeg arbejder under tavshedspligt.

Jeg arbejder under Psykoterapeut Foreningens etiske regler.

Jeg arbejder på at skabe en kontaktfuld, nærværende og tryg relation til dig, der virker helende og fordybende.

Vi undersøger sammen, hvordan din livshistorie har indflydelse på dit nutidige liv, og hvordan du kan få helet nogle af de gamle ”sår” og få brudt gamle uhensigtsmæssige mønstre. Det vil give dig mere energi og glæde samt nærende og autentiske relationer til andre mennesker.

Når og hvis du er parat, arbejder jeg med kropsterapeutiske øvelser, der grounder og åbner for vejrtrækningen, samt frigiver gamle spændinger i kroppen.

Det er til enhver tid dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om, og om vi skal arbejde kropsterapeutisk. At du oplever tryghed og tillid er meget vigtigt i mit terapeutiske arbejde.

Jeg er gennem min uddannelse meget inspireret at Alexander Lowen, Malcolm Brown, Daniel Stern, Tove Hviid, Frederick Perls, Hanne Hostrup og Irvin Yalom.

”Det er igennem den dybe erkendelse
af vores sårbarhed, at vi finder
vores sande styrke”
(Daniel Stern)

Hvorfor vælge en terapeut, som også arbejder kropsterapeutisk?

Organisk psykoterapi er en dybdegående terapiform, der på en nænsom måde arbejder med både psyken og kroppen. Psyken og kroppen indvirker på hinanden, og kroppen fortæller om det liv, vi har levet. Kroppen husker alt det, som bevidstheden måske har fortrængt.

Ved at arbejde med både samtale- og kropsterapi, kan man få kontakt med de dybereliggende fortrængte følelser, erfaringer og oplevelser, som måske er grunden til, at noget er svært i vores liv her og nu.

Undertrykte følelser, nedtrykthed og vrede blokerer for energistrømmene og sætter sig i kroppen som spændinger. Disse kroniske muskelspændinger giver mangel på energi.

Det er muligt over tid at få løsnet op for disse spændinger, få åbnet op for og bearbejdet de undertrykte følelser og psykiske forsvar, der ligger til grund for disse spændinger.

Man vil derved opnå en dybere forståelse af sig selv, få mere livsglæde og energi og mulighed for at skabe bedre relationer til andre mennesker.

Man vil gennem længere tids terapi kunne få oplevelsen af at være et mere helt og frit menneske, som er mere forankret i sig selv og i sin væren.

Læs mere om den organiske terapiform, jeg er uddannet i her