Lotte Palsteen

Supervision

Supervision

-skaber udvikling og trivsel hos medarbejderen og i teamet.

Mange lærere og pædagoger oplever store udfordringer i forbindelse med inklusion af børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Som lærer og pædagog bruger man sig selv som redskab, og derfor kan supervision for lærere og pædagoger gøre en stor forskel for den enkelte og forebygge stress og udbrændthed. Det er ofte mindre sårbart at skulle åbne sig over for en ekstern supervisor end en kollega eller leder.

  • Supervision kan styrke teamsamarbejdet, afklare gruppens dynamik, rollefordeling, gensidige forventninger og de enkeltes ressourcer.
  • Supervision kan afdække negative og fastlåste mønstre og udvikle direkte og klar kommunikation.
  • Supervision kan afdække de underliggende behov og intentioner, der ofte gemmer sig i en konflikt.
  • Supervision kan udvikle medarbejdernes kompetence i at arbejde anerkendende og miljøterapeutisk med de børn eller unge, som de arbejder med.
  • Supervision kan hjælpe medarbejderne til at forstå de bagvedliggende årsager til et barns adfærd og få redskaber til at agere professionelt i samspillet.
  • Supervision kan udvikle større selverkendelse, relationskompetence og styrke medarbejderen både personligt og fagligt.

Ring og hør nærmere omkring supervision for lærere og pædagoger – det kan godt betale sig at bruge ressourcer på professionel supervision. Du får fat i mig på tlf. 5176 3133

Praktisk info:

Honorar for supervision : 1100 kr. i timen

Vi har god erfaring med forløb på skoler med en kombination af både supervision for særligt belastede teams og efteruddannelse af alle medarbejdere, f.eks over 2 pædagogiske dage, så alle får et “fælles sprog” og de samme redskaber til at arbejde med trivslen i børnegruppen og inklusion af de udfordrende og sårbare børn.

Supervision for lærere og pædagoger kan være det endelige løft i forhold til at løse komplicerede situationer i skolerne.

Ring eller mail, hvis I har spørgsmål. Det er muligt at tilrettelægges et forløb, som passer til netop jeres medarbejdere.